Chartringshøytidelighet i Hamar Domkirke 7. juni 1969

Fra venstre: Reg. leder Erling Skjeldal, Ole Hannisdahl (reg.styret), Ole Jakob Olimb, Otto Westgaard, Arne Alu, Othar Tangen, Henry Marthinsen, Kjell Linkjendal, Per Pettersen, Johs. Kjørven (pres.), Reidar Joner, Torbjørn Hummelvoll, Harald Eiene, Sverre Gaarden, Birger Aas, Olav Fløene, Rovar Magnum.