SLIK BEGYNTE Y’s MEN BEVEGELSEN

 

Y’s Men bevegelsen så dagens lys i USA i 1920 – i Toledo– Ohio. Etter mønster fra Rotary, Lions o.a. ønsket man å bruke lunsjklubb-idéen til tjeneste for KFUM. Navnet ble Y’s Men’s Club der Y’s er eieformen av første bokstav i YMCA (=KFUM på norsk).  Bevegelsen har i dag 30105 medlemmer i 1592 klubber i 74 land.                                      

 

Navnet har sin egen litt spesielle historie: Amerikaneren Will M. Cressy var utsendt av YMCA som underholdningsartist under 1. verdenskrig. Han skrev en serie med artikler fra sitt arbeid i Midt-Østen som han undertegnet med: ”One of the Y’s Men of the East”.

 

Dette kan oversettes til: ”En av KFUM’s menn i Østen” - eller med et litt underfundig ordspill: ”En av Østens vise menn”. Paul W. Alexander, advokaten og dommeren som er grunnleggeren av Y’s

Men bevegelsen – fikk tillatelse av Will Cressy til å bruke

uttrykket Y’s Men.

I november 1922 var det blitt 17 klubber, derav to i Canada.

Dermed kunne bevegelsen organisere seg som

The International Organization of Y’s Men’s Clubs med

Paul W. Alexander som den første presidenten. Les mer.

 

Seks år senere ble den første klubben i Europa dannet – i Tallin, Estland.

 

I Norge ble de første klubbene startet i Stavanger i 1958 og i Oslo i 1959. Hamarklubben ble chartret i 1969 og har nå 41 medlemmer. I Norge er det 42 klubber med 1159 medlemmer. Av disse er 419 kvinner.  2 med-

lemmer er direktemedlemmer. I løpet av ett år yter Y's Men i Norge mer enn 35 000 dugnadstimer og samler inn 2 - 3 millioner kroner til støtte for barne- og ungdomsarbeid lokalt og internasjonalt. Les mer.

Støtteklubb for KFUM/K

Nytt

Y’s doms motto er:

Heller tjene enn tjenes.

Sist oppdatert 01.06.2024

Hamar Y’s Men’s Club    Kontakt oss   Web master   Til toppen av siden