2 Det er vanskelig å fremheve enkeltarrangementer, da alle møter har sine gode sider og gir fellesskapsopplevelse.

3 Følelsen av fellesskap og nærhet er stor, fra håndhilsing før møtet til broderringen med Fadervår. Klubben tar et viktig ansvar for økonomien på Ynglingen, både for huset og arbeidet der. Er også meget imponert over vår egen klubbavis – Stikka.

4 Vennskap og nærhet, praktisk arbeidsfellesskap og verdensomspennende kristent fellesskap.

 

Vennskap og miljø

Ole Jacob Tomter har permisjon fra stillingen som konsulent hos kirkevergen i Hamar for å skrive nytt bind av Vangsboka.

 

1 1982. Gode venner anbefalte klubben og framhevet det gode kameratskapet og det kristne fellesskapet.

2 Liker spesielt godt klubbkveldene der vi kommer hverandre nærmere inn på livet. Setter også pris på adventsfestene, det er høytidelige og hyggelige arrangement.

3 I Y’s Men møter vi alle som menn i et miljø preget av kristent livssyn. Titler, yrker og alder har ingen betydning, vi møtes som venner.

4 Å få være med i en sammenheng der en ikke trenger å forestille seg. Her kan en være seg selv. Det betyr mye å vite at en blir bedt for – når livet kan være vanskelig. Det er også en god ansvarsfordeling i klubben. Alle medlemmer er med og drar ”lasset”.

 

Viktig støtte for KFUK/M

Arild Sørum Stana, seniorrådgiver i KS Konsulent

 

1 Jeg ble medlem i 2009.

2 Lyrikk-kvelden med Ove Røsbak våren 2010. Under søppel-plukkdugnadene våren 2010 ble jeg bedre kjent med flere av medlemmene.

3 Klubben er veldrevet, har svært gode programkvelder og er en viktig støtte for KFUK og KFUM sitt arbeid i Hamar.

4 Klubben har interessant program på sine klubbkvelder og har hyggelige medlemmer med humor, engasjement og omtanke.

 

 

 

Klubben har et utvalg som spesielt har ansvar for medlemsrekruttering. Magnus Kausland er leder og treffes privat på tlf. 916 51 032 og på

e-post

 

Du er hjertelig velkommen som gjest en periode for å finne ut om dette gir mersmak.

 

Tilbake til toppen av siden