Hamar Y’s Men’s Club har vært preget av stabile og fornøyde medlemmer i over 45 år. Hvorfor er de så fornøyde? Hva gjør klubben til et godt sted å være?

 

Dette er bare noen av de spørsmålene vi har stilt oss, og som vi tror at også kan være aktuelt å lese for mulige nye medlemmer i klubben. Hamar Y’s Men’s Club har nemlig alltid plass til nye i sine rekker.

 

Vi stilte følgende spørsmål til noen av våre medlemmer:

 

1 Når meldte du deg inn i klubben, og hvorfor?

2 Hvilke arrangement i klubben husker du spesielt?

3 Hva mener du er spesielt med Y’s Men og Hamar-klubben, og hva har betydd mye for deg som medlem?

4 Nevn gode grunner for å melde seg inn i klubben.

 

Kristent og sosialt fellesskap

Sigmund Lie er høgskolelektor, lærebokforfatter, aktivt friluftsmenneske og filminteressert. Nå pensjonist.

 

1 Meldte meg inn i 1997, med ønske om å bli med i et kristent fellesskap. Har hatt mye glede av KFUK/M i ungdommen og håper at noe av dette kan videreføres i Y’s Men.

2 Julegateprosjektet – et fint arbeidsfellesskap, samt sangkveld hvor mange av sangene fra ungdomstiden ble tatt fram.

3 Det kristne fellesskapet, det internasjonale aspektet og de varierte temaene på møtene.

4 Kristent fellesskap, sosialt fellesskap og det å kunne gjøre en innsats for ungdom.

 

Internasjonalt engasjement

Trond Vidar Vedum er høgskolelektor og lærebokforfatter, er natur– og samfunnsinteressert og driver ellers med gardsbruk og birøkt. Nå pensjonist.

 

1 Meldte meg inn i 1989 fordi jeg ønsket et kristent og sosialt fellesskap.

2 Klubbmøter med samtale er spesielt interessante.

3 Lokalt: Fint miljø med lite motsetninger. Ellers: Det internasjonale engasjementet, både sosialt og kristent. Må også ta med at jeg er blitt kjent med mange fine mennesker med forskjellig bakgrunn, fordi jeg tilhører et miljø.

4 Kristent fellesskap. Y’s Men er en åpen og inkluderende sammenheng, og klubbens internasjonale tilknytning gjør at en blir tatt imot med åpne armer og finner venner over alt.

 

Nærhet og arbeidsfellesskap

Carl  W. Krohn-Hansen er pensjonert prest, interessert i musikk, litteratur samt familie og venner.

 

1 Jeg talte på et førjulsmøte i klubben i 1980 og følte meg hjemme umiddelbart. Da jeg flyttet til Hamar, var det enkelt å velge medlemskap i klubben.

 

forts. neste side

Hva sier medlemmene om klubben ?

-   En blir tatt imot med åpne armer og finner venner overalt

 

Sitat fra medlem