Klubbens 25 års-jubileum i 1994 på Hedmarktoppen

Foto Rovar Magnum

Kjell i kjent stil

Foto Rovar Magnum

 

Kjente fjes fra klubben