Kronprinsesse Mrthas kirke og Chartring av Stockholm norske Ys Mens Club

Klubbens representanter ved chartringen: Per. S., Rovar og president Olav L.

Foto Rovar Magnum

 

Charteret overrekkes

Stockholms norske Ys Mens Club er n nedlagt.